Home » Tag Archives: şirket müdürü

Tag Archives: şirket müdürü

Limited şirketin genel müdürü ile şirket arasındaki ilişki iş sözleşmesi kapsamında mıdır?

Genel olarak tüzel kişiler, hak ehliyetine sahip kişiler olarak, yaradılışı gereği insana özgü niteliklere bağlı durumlar dışındaki bütün haklara sahip olabilirler. Keza fiil ehliyetine sahiptirler, dolayısı ile kendi eylemleri sonucu hak sahibi olabilir, sa­hip oldukları hakları kullanabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Tüzel kişi soyut bir varlık olduğuna göre onun iradesini oluşturacak ve oluşan iradeyi açık­layacak organları vardır. Hukuk düzeni ...

Read More »