Home » Tag Archives: sendikaya üye olabilme şartları

Tag Archives: sendikaya üye olabilme şartları

İşçinin sendika üyeliği için gereken şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. maddesi uyarınca, “Çalışan­lar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfa­atlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuru­luşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlana­maz.” Anayasal sendika özgürlüğü, işçinin, Devlet, diğer sosyal güçler ve ...

Read More »