Home » Tag Archives: sendika yöneticisi

Tag Archives: sendika yöneticisi

Sendika temsilcisi/yönetici işçinin görev yeri işverence değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm, sendika işyeri temsilcileri ile ilgili olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30/3. maddesinde ve halen yürürlükteki 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş­mesi Kanunu’nun 24/4. maddesinde düzenlenmiştir. Her ...

Read More »