Home » Tag Archives: sendika üyeliği hangi hallerde sona erer

Tag Archives: sendika üyeliği hangi hallerde sona erer

İşçinin sendika üyeliğinin sona erme şartları nelerdir?

2821 sayılı Kanun’un 24 ve 25. maddelerinde, hangi hallerin işçi sendikası üyeliğinin sona ermesine sebep teşkil edeceği ile bu hallerin istisnasını teşkil eden, diğer bir ifade ile üyeliğin devam elliğinin kabul edildiği haller sayılmıştır. İşçi sendikaları, işçilerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiler olduğundan fiilen çalışmayanların hangi şartlarda sendika üyeliklerinin ...

Read More »