Home » Tag Archives: sataşma

Tag Archives: sataşma

Diğer işçilerle devamlı tartışmaya gitmek haklı nedenle fesih sebebi midir?

İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 2’nci bendinin (b) fıkrasına göre, işçinin iş­verene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve hay­siyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerin­den birine veya diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasanın ...

Read More »