Home » Tag Archives: şartları

Tag Archives: şartları

İhbar tazminatı talep edebilmenin şartları nelerdir?

İş Kanununda gösterilen bildirim koşuluna uymadan işi terkeden işçi ya da aynı şekilde işçinin işine son veren işveren, Kanundaki bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarım tazminat olarak ödemek zorundadır (m. 17/IV). Yargıtaya göre, istifa edenlerin ihbar öneli içinde ihbarsız ayrılması halinde, ihbar öneline uymanın işverence istenmediği ve bunun işyerinde bir iş şartına dönüştüğü anlaşıldığından işçinin ihbar öneline uymadan ayrılmasında tazminat ödeme ...

Read More »