Home » Tag Archives: sağlık sorunları nedeniyle iş akdinin feshi

Tag Archives: sağlık sorunları nedeniyle iş akdinin feshi

Sağlık sorunları nedeniyle işçinin iş akdini feshine ilişkin yargıtay kararları

  “…İşçinin Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerine şevki ile 4857 Sayılı Kanunun 24/I-a maddesi uyarınca İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı yolunda rapor alınmalıdır. Ankara meslek hastalıkları hastanesinin 31.7.2007 tarihli raporunda davacının “Kurşun Etkilenmesi” tanısı ile 19.8.2007 tarihine kadar istirahatin devamına,20.08.2007 tarihinden itibaren kişisel koruyucu malzemeleri kullanarak ...

Read More »