Home » Tag Archives: sağlık sebebiyle iş akdinin feshi

Tag Archives: sağlık sebebiyle iş akdinin feshi

Yargıtay: Sağlık nedeniyle işveren feshi haklı olsa da işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

“…Dosya kapsamına göre davacının iş sözleşmesinin güvenlik görevlisi olarak çalışamayacağına ilişkin heyet raporu üzerine işten ayrılış bildirgesinden 27 çıkış kodundan da anlaşılacağı üzere 4857 sayılı Kanunun 25/1 -b maddesi uyarınca sağlık sebebiyle işveren tarafından derhal feshedildiği anlaşılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu 120. maddesine göre “25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” Geçici ...

Read More »