Home » Tag Archives: resmi tatil

Tag Archives: resmi tatil

Ulusal bayram ve resmi tatil alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

İşçi açısından: Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi İşkur şikayetinde, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı günler bildirilmesi Rapora süresinde itiraz edilmemesi Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi Yazılı belge ...

Read More »