Home » Tag Archives: part time çalışma

Tag Archives: part time çalışma

Kısmi süreli (Part-time) çalışmalarda ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacının davalıya ait işyerinde part time olarak çalıştığı işyeri karar defteri ve davalı tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma halinde çalışma gün ve saatlerine göre ücret ödeneceğinden aylık asgari ücretin altında ücret ödenmesi mümkündür. Bu sebeple asgari ücretten doğan fark ücret alacağı isteğinin kabulü yerinde görülmemiştir. 9. HD. 2006/13422 E. 2006/31612 K. 04.12.2006 …Davacı işçi 26.10.1999 tarihinden itibaren davalı şirkette ...

Read More »

Kısmi süreli çalışma ile ilgili Yargıtay kararları

“…Davacının eşi S. ile apartman yönetimi arasında 15.11.2000 tarihli bir kira kontratı yapılmış ancak kira bedeli kararlaştırılmamıştır. Davacının eşi kira kontratının yapıldığı tarihte tam gün dava dışı işyerinde sigortalı olarak çalışmaktadır. Kapıcı dairesinde oturduğu süre boyunca da başka yerde ki çalışması devam etmiştir. Davalı tanığı S.N.Ç. yönetici olduğu dönemde, önceki kapıcının emekli olması nedeniyle, yönetim kurulunda, başka bir yerde sigortalı ...

Read More »

Part time çalışanlarda fazla mesai nasıl hesaplanır?

İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırk beş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırk beş saate kadar olan çalış­maları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır (İş Kanunu, md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmi beş fazlasıdır.

Read More »

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan işçinin hakları nelerdir?

Kısmi süreli çalışma, uygulamada haftanın belirli günleri  (genellikle sadece hafta sonu) çalışma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeye göre, haftalık 45 saatin altında belirlenen normal çalışma mevcutsa, kısmi süreli iş sözleşmesinden bahsedilecektir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, tam süreli çalışanlarda olduğu gibi, bir yıllık sürenin dolmasıyla kıdeme hak kazanırlar.  Kıdem tazminatına esas ücreti de, işçinin kısmi çalışma ...

Read More »