Home » Tag Archives: ölçülülük ilkesi

Tag Archives: ölçülülük ilkesi

Yargıtay, İşçinin, müşterinin unutulan gözlüğünü kullanması nedeniyle iş akdinin feshi ölçülü değildir.

“…Davalı 25.08.2008 tarihli noter marifetiyle gönderdiği ihtarnamede davacının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e maddesini 01.05.2008,13.08.2008 ve 17.08.2008 tarihlerinde yapılan tespitlerle ihlal ettiğinden bahisle akdin feshedildiğini bildirmiştir. Dosya içeriğinde mevcut 25.08.2008 tarihli yazı ile davacıdan 13.08.2008 tarihinde müşterinin güneş gözlüğünü kullanması ile ilgili savunma istenmiş, davacı savunmasında; ürünün kasanın üzerinde olduğunu, alıp ofise götürürken gören personel H.nin “ S. hanım müşterinin ...

Read More »