Home » Tag Archives: nakit tahsilatı kredi kartıyla satış gibi göstermek

Tag Archives: nakit tahsilatı kredi kartıyla satış gibi göstermek

İşçinin, müşteriden para alıp kendi kredi kartını çektirmesi fesih sebebi midir?

4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e bendi uyarınca işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması ve işçiye isnat edilen eylemin sabit olması halinde işveren tarafından haklı nedenle feshedileceği düzenlenmiş olup, söz konusu fesih için ayrıca bir zararın varlığı aranmamıştır. Yargıtay’a göre, işçinin işyerindeki pos cihazını kullanması da güveni kötüye kullanma olarak kabul edilmektedir. İşçinin, işyerindeki pos makinesi ile işlem yaparak, kasadaki nakit tutarı ...

Read More »