Home » Tag Archives: nakit tahsilatı kredi kartıyla satış gibi gösterme

Tag Archives: nakit tahsilatı kredi kartıyla satış gibi gösterme

Nakit satış bedelini uhdesinde tutup kredi kartıyla çekim yapan işçinin iş akdi haklı nedenle feshedilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerleri­nin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklan­mıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı ...

Read More »