Home » Tag Archives: müşteriyi taciz

Tag Archives: müşteriyi taciz

Müşteriyi taciz nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin Yargıtay kararları

“….Davacı işçi iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. Davalı işveren ise, davacının otel müşterilerine uygunsuz tekliflerde bulunduğu nedeniyle 4857 sayılı İş Kanununun 25/ II maddesi uyarınca haklı olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmiş olduğu gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar ...

Read More »