Home » Tag Archives: mobbingin şartları

Tag Archives: mobbingin şartları

İşyerinde psikolojik tacizin (Mobbing) varlığı için aranan şartlar nelerdir?

Mobbingin varlığı ve kabulü için mağdurda psikolojik rahatsızlığın meydana gelmesi zorunlu olmadığı gibi, her psikolojik rahatsızlığın nedeni de mobbing değil­dir. Birçok olguda işyeri stresinin çalışanların sağlığı üzerinde mobbinge benzer et­kiler oluşturduğu bilinen bir husustur. Çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaparak, on­ların davranışlarım, verimliliklerini ve sosyal ilişkilerini etkileyen olgu, stres olarak tanımlanır ve rahatsızlık belirtileri birçok yerde mobbinge benzerdir. Mobbing oluş­turan eylemler, ...

Read More »