Home » Tag Archives: mirasçılar kıdem tazminatı alabilir mi?

Tag Archives: mirasçılar kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılar, gerek yaşadıkları üzüntü, gerekse böyle bir hakları olduğunu bilmediklerinden, işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Oysa işçinin ölümü halinde, mirasçılarının, ölüm nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme ...

Read More »