Home » Tag Archives: mevsimlik işçi

Tag Archives: mevsimlik işçi

Mevsimlik işçilerde yıllık izin – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/9-343 E.  KARAR NO:2013/1042 K TARİH:10.07.2013 Özet: Mevsimlik işçinin izin hakkı yoktur. TİS ile kararlaştırılabilir. Ya da yılda 330 gün üzerinde çalışma varsa o yılı takip eden tüm yıllar için değil sadece o yıl için iş mevsimlik değildir. Yıllık izine hak kazanır. “…Taraflar arasındaki “yıllık izin ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. İş ...

Read More »

Mevsimlik iş ile ilgili Yargıtay kararları

“….Dosya içeriğine göre davacı 10.05.2004. 04.05.2005, 21.04.206, 01.05.2007 tarihli belirsiz süreli iş akitleri ile kat görevlisi olarak otel işyerinde çalışmıştır. Sigorta kayıtlarına göre de çalışma süresince nisan sonu-mayıs ayı başları itibariyle işe girişi kasım ayı sonu itibariyle de çıkışı yapılmıştır. Dinlenen taraf tanıkları otelin sezonluk olduğunu ve davacının mevsimlik işçi olarak sezonda çalıştığını ifade etmişlerdir. Davalı tanıkları sezon sonu olması ...

Read More »

Mevsimlik işlerde kıdem tazminatı

Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın ...

Read More »

Mevsimlik iş ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyun­ca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerin­de yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteli­ğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli süre­lerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın ...

Read More »