Home » Tag Archives: meşru müdafaa

Tag Archives: meşru müdafaa

İşyerinde kavgada işçinin kendini savunması (meşru müdafaa)

Uygulamada en sık karşılaşılan hatalardan birisi de,  işverenin haksız iki işçiden sadece birinin sözleşmesini feshederek eşit işlem borcuna aykırı hareket etmesidir. Böyle bir durumda işveren sadece olaya karışan bir işçinin sözleşmesini feshederse bu, haksız fesih niteliğini kazanacak ve işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İşçinin meşru müdafasına gelince, eğer işçi , kendini savunmayla sınırlı olarak yani amaç dışına çıkmadan karşı tarafı etkisizleştirmeye ...

Read More »