Home » Tag Archives: mesai saatinde müstehcen sitelere girme

Tag Archives: mesai saatinde müstehcen sitelere girme

İşçinin, iş amaçlı bilgisayarda mesai saatlerinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmesi – Yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.02.2012 gün, 2009/38310 E, 2012/2613 K. “…Davacı el yazısı ile düzenlediği savunmasında, geçici olarak görevlendirildi­ği 02.07.2007-06.07.2007 tarihlerinde işi ile ilgili olmayan bir kısım internet sitele­rine girdiğini kabul etmektedir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde müstehcen nitelikli internet sitelerine girmek için kullanmasının iş yerinde olumsuz­luklara yol açtığı, bu davranışının işverenin mesaisinden çalmak niteliğinde olduğu ve iş ...

Read More »