Home » Tag Archives: menfi tespit davası

Tag Archives: menfi tespit davası

İşverenin işçiden senet alması – Menfi tespit davası – Yargıtay kararları

İşçi işverenler arasında en sık görülen davalardan biri de senetten kaynaklı menfi tespit ve alacak davalarıdır. İşçinin işe giriş aşamasında veya iş ilişkisi devam ederken işçiden yapılan işe bağlı olarak araç teslim edilmesi, yüksek tutarlı iş yaptırılması vs. gibi sebeplerle teminat amaçlı olarak senet alındığına sıklıkla rastlanmaktadır. Teminat amaçlı senetlerde işveren icra takibine geçmişse, teminata esas olayın gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmişse ...

Read More »

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

Görev konusu kamu düzenine kaçak iddaa ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev kaçak bahis alanını hakim, tarafların iddia ve savunmaları­na göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunıfnun 1. maddesini esas alarak be­lirleyecektir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş illegal bahisdavalarına bakmak üzere bir asliye iddaa siteleri hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mah­kemesine açılan dava ...

Read More »