Home » Tag Archives: mahkeme hataları

Tag Archives: mahkeme hataları

İş mahkemelerince, ücret alacakları ile ilgili en sık yapılan hatalar

Uygulamada bir çok işveren, işçinin gerçek ücreti  üzerinden sigorta primlerini ödemediğinden, ücret konusunda genellikle ihtilaflar yaşanmakta, işçilik alacaklarının tespitinde, gerçek ücretin belirlenmesi meselesi önem kazanmaktadır. Özellikle hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davalarda, ücret konusunda, mahkemeler tarafından bir kısım hataların sıklıkla yapıldığı gözlemlenmektedir. Buna göre; *Emsal ücret araştırması yapılmadan, sadece tanık beyanları ile sonuca gidilmesi, *Ücret ödemelerinin, borcu sonlandırıcı nitelikte olduğunu düşünmeyip, ödeme ...

Read More »