Home » Tag Archives: madde 25/4

Tag Archives: madde 25/4

İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin 4. bendinde; İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin,  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Gözaltı veya tutukluluk süresi, bildirim önellerini aşmadıkça,  iş sözleşmesi, işverence derhal ...

Read More »