Home » Tag Archives: maaşın geç ödenmesi

Tag Archives: maaşın geç ödenmesi

Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

4857 sayılı iş kanununun 32. maddesinin 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan hükmüme göre, 10 ve daha fazla çalışanı olması halinde, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi gerekir. 32. maddede, ücretin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri ...

Read More »