Home » Tag Archives: koşulları

Tag Archives: koşulları

İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

Kural olarak işçinin, sözleşmenin sona erdiği tarihte, işyerinde en az bir yıllık kıdemi bulunmalıdır. Bir yıllık kıdem koşulu, nisbi emredici niteliktedir. Yani bu süre, işçi lehine olmak şartıyla kısaltılabilir. İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alabilmesi için bir diğer olasılık, işveren tarafından, sırf kıdem tazminatı almasına engel olmak için kötüniyetli olarak işten çıkarılması durumunda sözkonusu olacaktır.Öğretideki çoğunluk görüş, işçinin böyle ...

Read More »

Fazla çalışmanın koşulları nelerdir?

 Normal fazla çalışmalarda: İşyerinde fazla saatlerle çalışmanın uygulanmasını isteyen işverenin işçinin onayını alması gerekir (İş K, m. 41/V1I). Bu onay, eskiden olduğu gibi, işçinin işe girişinde veya sonradan alınabilir. Ancak, Kanunun belirtilen hükmü aşılarak, Fazla Çalışma Yönetmeliğine konulan bir hükme göre, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır (m. ...

Read More »