Home » Tag Archives: kısmi süreli iş sözleşmesi

Tag Archives: kısmi süreli iş sözleşmesi

Kapıcının başka işte çalıştığı dönem için apartmandaki çalışması kısmi süreli olarak değerlendirilebilir mi?

Kapıcı ile binanın sahibi ya da kat malikleri kurulu arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin tam süreli ya da kısmî süreli olarak yürürlüğe konulması mümkündür. Özellikle bağımsız bölüm sayısının az ve eklentiler ile ortak alanların da yoğun bir iş hacmini gerektirmeyecek durumda olduğu hallerde, kapıcının günlük yedibuçuk saat ve haftalık kırkbeş saat olağan mesaiye göre daha az sürelerle çalıştırılması im­kân dahilindedir. ...

Read More »

Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir, sonuçları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma sü­resinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş sözleşmesi “kısmî süreli iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresi aynı yasanın 63. maddesinde haftada en çok 45 saat olarak açıklanmıştır. Yukarıda deği­nilen 13. maddede emsal işçiden söz edilmiş olmakla, kısmî süreli iş sözleşmesinin belirlenmesinde esas alınacak ...

Read More »

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan işçinin hakları nelerdir?

Kısmi süreli çalışma, uygulamada haftanın belirli günleri  (genellikle sadece hafta sonu) çalışma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeye göre, haftalık 45 saatin altında belirlenen normal çalışma mevcutsa, kısmi süreli iş sözleşmesinden bahsedilecektir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, tam süreli çalışanlarda olduğu gibi, bir yıllık sürenin dolmasıyla kıdeme hak kazanırlar.  Kıdem tazminatına esas ücreti de, işçinin kısmi çalışma ...

Read More »

Kısmi süreli iş sözleşmelerine uygulanacak kurallar nelerdir?

İş Kanununda kısmi süreli sözleşmeyle ilgili olarak bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu konudaki temel hükme göre, bu tür sözleşme ile çalıştırılan işçi ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt sözleşmenin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye ...

Read More »