Home » Tag Archives: kısmi süreli çalışma

Tag Archives: kısmi süreli çalışma

Kapıcılık – Kısmi süreli çalışma – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Somut olayda 16 daireli apartmanda kapıcı olarak çalışan davacı temizlik yapıp çöpleri dökmekte ve servise çıkmaktadır. Yapılan işin niteliği itibariyle tam süreli iş sözleşmesi ile çalışmadığı açıktır. Davacının ücretinin ve diğer parasal haklarının tam süreli emsal işçinin çalışma süresi ve ücretine göre oranlanmak suretiyle belirlenmeli dava konusu istekler tespit edilerek bu ücrete göre hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde karar ...

Read More »

Kısmi süreli (Part-time) çalışmalarda ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacının davalıya ait işyerinde part time olarak çalıştığı işyeri karar defteri ve davalı tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma halinde çalışma gün ve saatlerine göre ücret ödeneceğinden aylık asgari ücretin altında ücret ödenmesi mümkündür. Bu sebeple asgari ücretten doğan fark ücret alacağı isteğinin kabulü yerinde görülmemiştir. 9. HD. 2006/13422 E. 2006/31612 K. 04.12.2006 …Davacı işçi 26.10.1999 tarihinden itibaren davalı şirkette ...

Read More »

Kısmi süreli çalışma ile ilgili Yargıtay kararları

“…Davacının eşi S. ile apartman yönetimi arasında 15.11.2000 tarihli bir kira kontratı yapılmış ancak kira bedeli kararlaştırılmamıştır. Davacının eşi kira kontratının yapıldığı tarihte tam gün dava dışı işyerinde sigortalı olarak çalışmaktadır. Kapıcı dairesinde oturduğu süre boyunca da başka yerde ki çalışması devam etmiştir. Davalı tanığı S.N.Ç. yönetici olduğu dönemde, önceki kapıcının emekli olması nedeniyle, yönetim kurulunda, başka bir yerde sigortalı ...

Read More »