Home » Tag Archives: kısmi çalışma

Tag Archives: kısmi çalışma

Kısmi çalışan işçinin işçilik alacakları nasıl hesaplanır?

Kısmî çalışma kanunda yer almasına rağmen kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanılacağı, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmî çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başla­dığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem ...

Read More »

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan işçinin hakları nelerdir?

Kısmi süreli çalışma, uygulamada haftanın belirli günleri  (genellikle sadece hafta sonu) çalışma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeye göre, haftalık 45 saatin altında belirlenen normal çalışma mevcutsa, kısmi süreli iş sözleşmesinden bahsedilecektir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, tam süreli çalışanlarda olduğu gibi, bir yıllık sürenin dolmasıyla kıdeme hak kazanırlar.  Kıdem tazminatına esas ücreti de, işçinin kısmi çalışma ...

Read More »