Home » Tag Archives: kıdem tazminatına faiz

Tag Archives: kıdem tazminatına faiz

Kıdem tazminatına işleyecek faize ilişkin hakkın saklı tutulmaması ve sonuçları

Kıdem tazminatı ödeme anında faiz hakkı saklı tutulmuşsa, bilirkişi raporu ile hesaplanan faizin hüküm altına alınması gerekir. Böyle bir ihtirazı kayıt bulunmaması durumunda ise, asıl borcun ödenmesiyle birlikte geri bir hak olan faiz hakkının da son bulacağı gözetilerek, faiz isteğinin reddine karar verilmelidir. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra saklı tutulmamışsa faiz istenemez. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra faiz ...

Read More »

Kıdem tazminatına işleyecek faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için ...

Read More »

Kıdem tazminatına uygulanacak faize ilişkin bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulu­nan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin 11. fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ...

Read More »

Kıdem tazminatı için faiz hesabı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatına faiz talep edebilmek için, işverenin temerrüde düşürülmesine (Önceden bu hususta işverene ihtar çekilmesine) gerek bulunmamaktadır. İşçi, kıdem tazminatı alacağı için, sözleşmenin feshinden (iş akdinin sona erme tarihinden itibaren) faiz talebinde bulunabilir. Kıdem tazminatı alacağına uygulanacak faiz oranı, bankalarca 1 yıllık mevdua­ta fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizdir. Bu noktada önemli olan, dava dilekçesinde, kıdem tazminatına söz konusu faizin de talep ...

Read More »