Home » Tag Archives: Kıdem tazminatı tavan ücreti

Tag Archives: Kıdem tazminatı tavan ücreti

Kıdem tazminatında tavan uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde, “Toplu sözleşmelerle ve hizmet akü­leriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle­rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” şek­linde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan ...

Read More »