Home » Tag Archives: kıdem tazminatı hesaplama yöntemi

Tag Archives: kıdem tazminatı hesaplama yöntemi

Kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi

4857 Sayılı Yasa md. 120 ve geçici 6. maddenin atıf yaptığı 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatının hesabı için, öncelikle işçinin brüt çıplak günlük yevmiyesi belirlenir. Toplu İş Sözleşmesi  ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği 30 ile çarpılır. Bu ücrete süreklilik ve düzenlilik arz eden yol ve yemek yardımı gibi sosyal ...

Read More »