Home » Tag Archives: kavga eden işçi

Tag Archives: kavga eden işçi

Yargıtay: Kavga eden işçinin, fesihten önce yazılı savunmasının alınmasına gerek yoktur.

“…Davacı temizlik işçisi olarak çalıştığını işverenin iş akdini haksız olarak fesih ettiğini beyan ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, genel tatil yıllık ücretli izin alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı Bakanlık husumet itirazında bulunmuş, davacı ile bir başka işçinin mesai saatlerinde kavga ettiğini birbirlerine küfür ve hakaret ettiklerini ikazlara rağmen kavganın devam ettiğini, işyerinde huzuru bozduklarını bu sebeple temizlik ...

Read More »