Home » Tag Archives: kapıcının kıdem tazminatı

Tag Archives: kapıcının kıdem tazminatı

Konut kapıcılarına ilişkin yasal düzenlemeler ve kıdem tazminatının hesabı

Kapıcılık hizmetlerinin diğer işlere göre bir farklılık gösterir. Bu nedenle 1475 sayılı Yasada olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanununda da konut kapıcıları hakkında ayrı düzenlemeler getirilmiş, 110 uncu maddede “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil gün­leri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesin­de uygulanacak değişik şekil ...

Read More »