Home » Tag Archives: kapıcıların kıdem tazminatı

Tag Archives: kapıcıların kıdem tazminatı

Kapıcıların kıdem tazminatının hesabında özel durumlar

Kapıcılık hizmetlerinin diğer işlere göre bir farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle 1475 sayılı İş Kanunu’nda olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 110. maddesinde de konut kapıcıları ayrı bir madde ile düzenlenmiştir. Kapıcılık hizmetlerinin esasları ve kapıcı konutlarından faydalanma şekil ve şartlarının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği Kanunda öngörülmüştür. 1475 sayılı Kanun’un Ek Madde 1. maddesinde ...

Read More »