Home » Tag Archives: kamu kurumlarında istihdam şekilleri

Tag Archives: kamu kurumlarında istihdam şekilleri

Kamu kurumlarındaki istihdam şekilleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi kamu kurumlarındaki is­tihdam şekillerini düzenlemektedir. Buna göre kamu hizmetleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Aynı Kanun’un 5. maddesinde bu kanuna tabi kurumlarda belirtilen dört istihdam biçiminden başka personel istih­dam edilemeyeceği düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanun’un 4/A. maddesinde, “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına ...

Read More »