Home » Tag Archives: kadın işçi

Tag Archives: kadın işçi

Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra yeniden işe başlaması

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamakla birlikte, bunun istisnalarından biri de, evlilik yapan kadın işçilere tanınmıştır. Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca kadın işçi, evlilik tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde iş sözleşmesini tek taraflı feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. İş akdini evlilik nedeniyle fesheden kadın işçinin, işverene ihbar öneli tanıma gibi ...

Read More »