Home » Tag Archives: işyerşnde taciz

Tag Archives: işyerşnde taciz

İşyerinde cinsel tacize uğrayan işçinin maddi manevi tazminat talebine ilişkin yargıtay kararı

Yargıtay 9.HD. 01.11.2013 Tarih , 2011/23584 E, 2013/27729 K Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işverenin cinsel tacizi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fes­hettiğini belirterek, maddî ve manevî tazminat istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile eylemin sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar ve­rilmiştir. ...

Read More »