Home » Tag Archives: işyerinde hırsızlık

Tag Archives: işyerinde hırsızlık

Hırsızlık nedeniyle iş akdinin feshi – Yargıtay kararları

Davacının iş sözleşmesi, muhasebe elemanı olarak çalıştığı mağazada meydana gelen stok açığını fark ettiği halde yetkililere bildirmemesi, bu yöndeki doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışları nedeniyle tazminatsız olarak sona erdirilmiştir. Fesih nedeninin aydınlatılması açısından mahkemece yapılan inceleme ve araştırma yeterli olmamıştır. Öncelikle davacının da tanık olarak dinlendiği ceza yargılamasına ilişkin dosya cclbcdilmeli, davacının dosyada mevcut ancak okunamayan savunma yazısının okunaklı bir ...

Read More »

Güvenlik görevlisinin görevini ihmali nedeniyle işyerinde yaşanan hırsızlık, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerleri­nin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklan­mıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı ...

Read More »