Home » Tag Archives: işyerinde hakaret

Tag Archives: işyerinde hakaret

İşyerinde ağzınızdan çıkacak bir cümle, sizi kıdem tazminatından edebilir

İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, işçinin işverene, işveren vekiline, müşteriye veya diğer çalışanlardan birine karşı kullanacağı hakaret veya sataşmaya yönelik sözü, işverene iş akdini haklı olarak fesih hakkı vermekte. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve işten çıkarılma sebebi olamayacağını düşündüğünüz öyle sözler var ki, Yargıtay, bunları dahi işveren için iş akdini haklı fesih sebebi olarak görmekte. Konuya Yargıtay uygulamalarından örnekler verecek ...

Read More »

İşyerinde hakaret – sataşmaya maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşveren veya vekilinin işçiye veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde de haklı fesih imkanı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 24.maddesinde sayılan fesih hakkı işçiye aittir. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, ...

Read More »