Home » Tag Archives: işyeri servisi

Tag Archives: işyeri servisi

Yol ücretinin kıdem tazminatına eklenmesi usulü

Yol- servis ücretleri, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaplamaya dahil edilecek kalemlerdendir. Yol masrafının işverence karşılandığı durumlar, üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır; 1- İşçiye, işverence araç tahsis edilmesi 2-Mavi kart bedeli verilmesi 3-Servisin işveren tarafından sağlanması Yol ücreti konusunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık bulunuyor ise; Gerek işçiye araç tahsis edildiği, gerekse aylık mavi kart bedeli verildiği durumlarda, yol ...

Read More »