Home » Tag Archives: işyeri hekimi bulundurma şartları

Tag Archives: işyeri hekimi bulundurma şartları

İşyeri hekimliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bilinmesi gerekenler

İşyeri Hekimliği 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiştir. İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun doğması için işyerinde sürekli olarak elli veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşveren, çalışan işçi sayısı ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık bi­rimi oluşturmakla yükümlüdür. İşyeri hekimleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca üstlenilmiş olan tedavi hizmetleri dışında kalan ...

Read More »