Home » Tag Archives: işyeri giriş çıkış kayıtları

Tag Archives: işyeri giriş çıkış kayıtları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı – İşyerindeki puantaj kayıtlarının delil değeri

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/22-206 KARAR NO:2013/1500 TARİH:30.10.2013 Özet: Mahkemece fazla mesainin tespitinde, işyerinde tutulan puantaj (elektronik kart) kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda fiili durum araştırması yapılmasına gerek yoktur. HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici 3. ...

Read More »