Home » Tag Archives: işyeri fevri

Tag Archives: işyeri fevri

Değişen alt işverenler arasındaki hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçilik haklarına etkileri

4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde, işveren bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak açıklanmıştır. O halde asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilmesi için öncelikle mal veya hizmetin üretildiği işyeri bulunan bir işverenin ve aynı işyerinde iş alan ikinci bir işverenin varlığı gerekir ki asıl işveren alt ...

Read More »