Home » Tag Archives: işverenin yönetim hakkı

Tag Archives: işverenin yönetim hakkı

İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yönetim hakkının işverence objektif kullanılması

“Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem vc ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, yeni görev yerinde işe başlaması gerekirken üst üste iki gün devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dürüstlük kuralına aykırı bir görevlendirme yapıldığının usulüne uygun şekilde ortaya konulup, kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı ...

Read More »