Home » Tag Archives: İşverenin tespiti

Tag Archives: İşverenin tespiti

İşveren Sıfatı ve Husumet Yargıtay Kararı E.2013/11450

İŞVEREN SIFATI, GERÇEK İŞVEREN Y.21. HD. E.2013/11450 K.2014/305 T.14.01.2014 ÖZET: Kural olarak SGK kayıtlarında işveren olarak görünen kişi işçinin işverenidir. Ancak, gerçek işverenin başka bir kişi olduğu belirlenirse husumet o kişiye yöneltilir. SGK’nın işveren sıfatı yoktur. Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece; 19.022.81 TL.maddi tazminatın iş kazası tarihinden itibaren ...

Read More »