Home » Tag Archives: işverenin işçiye yeni sözleşme imzalatmak istemesi

Tag Archives: işverenin işçiye yeni sözleşme imzalatmak istemesi

Yeni sözleşme imzalatılmak istenmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçiye, işveren tarafından imzalatılmak istenen belgenin niteliğine göre bu sorunun cevabı değişmektedir. Eğer söz konusu belge, mahiyeti bilinmeyen, işçinin çalışma koşullarını ağırlaştıran, işçi aleyhine düzenlemeler içeren bir belge niteliğindeyse, işçinin bunu imzalamaktan imtina etmesi, işverene fesih hakkı vermez. İşçinin bu tür bir belgeyi imzalamaya zorlanması da, işçiye haklı nedenle iş akdini fesih imkanı verir. Ancak, söz konusu belge, işçi aleyhine ...

Read More »