Home » Tag Archives: işverenin haklı feshinden kurtulmak

Tag Archives: işverenin haklı feshinden kurtulmak

İşverenin haklı feshinden kaçmak için işçinin emekli olmasının sonuçları

Yargıtay, emeklilik hakkını kazanan işçinin, bu hakkını kullanmasında da Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kurallarına uygun davranması gerektiği, aksinin kabulü halinde işyerinde emeklilik hakkını kazanan bir işçinin işverene ve işyerine yönelebilecek her türlü eyleminin yaptırımsız kalabileceği görüşündedir. Yasal emeklilik hakkının kötü niyetli olarak işletilip işletilmediği hususu bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak, işçi hakkında henüz başlatılmış bir disiplin soruşturması veya işverence ...

Read More »