Home » Tag Archives: işverenin eşit işlem borcu

Tag Archives: işverenin eşit işlem borcu

İşyerinde kavga ve işverenin eşit işlem borcu ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, mahkemece yapılan yargılama sonunda iş akdinin işveren tarafından haklı olarak feshedildiği belirtilmiş, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmişse de mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun düşmemiştir. Davacı ile aynı işyerinde çalışan ve kavgaya karışan A.Y adlı işçinin kavga öncesinde davacıyı hırsızlıkla itham etmesi, kavga olayını gören tanık E.C’nin «Tarafların birbirlerinin boğazına sarıldığını gördüm…» şeklindeki beyanı, davacının kavganın ...

Read More »

İşçilerin kavga etmesi ve işverenin eşit işlem borcu

Yargıtay’a göre, her ne kadar kavga eden işçinin eylemi işverene fesih imkanı tanımakta ise de aynı nitelikte eylemde bulunan diğer işçi için fesih yoluna gitmeyen işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığı açıktır. Bu gibi durumlarda işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı olduğu düşünülemez. “…Tüm dosya kapsamı nazara alındığında davacı ve işverenin diğer iki işçisi arasında tartışmalar yaşandığı sabittir. Mahkemece her ne kadar ilk ...

Read More »