Home » Tag Archives: işverenin eşit davranma yükümlülüğü

Tag Archives: işverenin eşit davranma yükümlülüğü

İşverenin eşit davranma borcu hakkında bilinmesi gerekenler

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif haklı neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı ...

Read More »

İşverenin ayrımcılık tazminatı sorumluluğunun şartları nelerdir?

4857 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin ilk fıkrasında, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiş­tir. Belirtilen bu hususların tamamının mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması gerekir. Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, iş­yerinde topluluk bulunması, kollektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iş söz­leşmesiyle çalışmak koşulları gerekmektedir. Yasanın 5 ...

Read More »