Home » Tag Archives: işveren vekilinin işçiye hakareti

Tag Archives: işveren vekilinin işçiye hakareti

İşyerinde müdürün işçiye hakaretinden kaynaklı manevi tazminattan işyeri sorumlu mudur?

İşveren vekilinin işçiye hakaretinden dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesinin şartı,  hakaret fiilinin, işyerindeki işin yürütülmesi ile ilgili yani işin ifasına ilişkin olmasıdır. “…Davacı fesih sırasında işveren şirketin ortağı ve sorumlu müdür olan N. E. ‘nin tüm işçilerle birlikte kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Dosyada bulunan Burdur Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/452 Esas 2008/361 Karar sayılı ilamından davalı ...

Read More »