Home » Tag Archives: işveren ikramiyeyi kaldırabilir mi

Tag Archives: işveren ikramiyeyi kaldırabilir mi

İkramiye uygulaması, işverence, işçi aleyhine değiştirilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunumun “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesi­nin Feshi” başlıklı 22. maddesinde iş yeri koşullarında yapılacak esaslı değişiklikle­rin yapılabilme koşulları düzenlenmiştir. İK’nun 22. maddesinde : “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yö­netmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşulla­rında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle ya­pabilir. Bu şekle ...

Read More »